Softwaretjenester

Software services

Responsive nettsteder, Web portaler, selvpleie portaler e-handel nettsteder, internett bankløsninger.

Android, iOS, WindowsPhone, Blackberry, Symbian.

CMS, CRM, Intranett, Salgsstøtte systemer, Kreditt administrasjons- og analyseløsninger.

Systemintegrasjon
System integration

API utvikling, systemintegrasjon, integrasjonsadministrasjon.

3rd party software takeover and maintenance, technical support, 24/7 SLA

Utvikling av baklølsning, data dybdeanalyse, dataintegrasjon, Business Intelligence, dataanalyser, Big Data-prosjekter.

Grafisk design, design oppdeling og implementasjon på forskjellige CMS-er, brukeropplevelseskonsultasjon.

Designimplementasjon

Designimplementation – wordpress, drupal, php, html/CSS/javascript.

Software Testing, testestrategi, automatiserte tester.